psychosomatika

PSYCHOSOMATIKA A ONEMOCNĚNÍ PRSU
Nádorová onemocnění prsů, stejně jako ostatní onkologická onemocnění, jsou silně vázána na psychickou stránku člověka a na události, které předcházely vzniku onemocnění. S tím pracuje psychosomatika, která ještě v nedávné době patřila spíše do oblasti alternativy, dnes o ní ale začínají vážně mluvit i lékaři, kteří se věnují klasické medicíně. Je totiž stále zřejmější, že lidské tělo nelze vnímat oddělené od ostatních "nehmotných" částí lidské bytosti.

CO JE TO PSYCHOSOMATIKA?
Slovo psychosomatika je vyjádřením souvislosti mezi stavem fyzického těla a jeho emočními, psychickými a mentálními složkami. Existuje celá řada více či méně relevantních psychosomatických přístupů. Některé při určování příčin nemocí vycházejí z energetických zákonitostí východní medicíny, stavějí však na nich pouze zjednodušené teze, např. že nemoci ledvin pocházejí ze strachu, nemoci jater a žlučníku z nezpracovaného hněvu, nemoci ženských orgánů z partnerských problémů atd. Jiné směry psychosomatiky vycházejí z psychologických teorií, ale u většiny z nich se formulace problému také omezí na obecnější rovinu "neumíte si nastavit hranice", "nemáte se dost rád", "máte problém s mužskou/ženskou stránkou" atd.
Existuje však systém, který tyto vnitřní souvislosti popisuje velmi logicky a lze pomocí něho dohledat konkrétní situaci, který se stala spouštěčem nemoci, byť trvala třeba jen pár hodin či dní. Jedná se o systém Germánské nové medicíny MUDr. Ryke Geerd Hamera. Dr. Hamer popsal člověka jako neoddělitelné spojení tří složek: tělesných orgánů, psychiky a mozku. Popsal, jak náš organismus na všech třech úrovních reaguje na prožívané emoční konflikty, které konflikty se odrazí na kterém orgánu těla a proč, jak tu probíhají aktivní a hojivé fáze, co se děje v tu chvíli v mozku atd. Tyto zákonitosti ověřil na mnoha tisících pacientů. Na dlouhá léta byl násilně umlčen, ale v posledních letech vědecké výzkumy, především z oblasti molekulární imunologie, jeho závěry potvrzují. Na úrovni buněk, buněčných receptorů a neuropeptidů se dnes dá dokázat, že naše myšlenky a emoce spouštějí zcela hmotné procesy, které ovlivňují fungování buněk. Negativně se to projeví tak, že se v těle rozvíjí určitá choroba - pozitivně to lze využít jako velmi dobře fungující léčebné postupy.

JAK PROBÍHÁ PSYCHOSOMATICKÁ TERAPIE?
Základem prvního setkání s klientem je vždy rozhovor. Nechávám klienta mluvit jeho vlastním tempem a pokud možno co nejméně do jeho slov zasahuji. Pouze mírně rozhovor směruji k událostem, které předcházely vzniku onemocnění, a citlivě naviguji k tomu, abychom našli spouštěcí konflikt předpokládané typologie. Někdy se stává, že lidé tuší, co za jejich zdravotními problémy stojí, často to ale může být i něco zcela jiného, než předpokládali. Po nalezení této situace s ní dále pracujeme. Snažíme se na ni dívat i z jiných úhlů pohledu, mentálně se do ní vracíme a snažíme se ji pochopit a na emoční úrovni uvolnit. Existuje řada pomocných metod, na základě kterých se dá s emocemi pracovat. Výsledkem by měla být trojice postojů Pochopení - Přijetí - Odpuštění. Ne vždy se to podaří při jediném sezení, klient dostane i náměty, jak může s danou situací pracovat dál samostatně a svým tempem.
Pokud je klient onkologickým pacientem, často sdílí své obavy z vývoje nemoci i z léčby. Podle GNM se ve chvíli, kdy je člověku sdělena diagnóza závažného onemocnění, spouštějí další následné konflikty (konflikty z diagnóz). Ty mohou výrazným způsobem přispívat k rozvoji metastáz. Klientovi tyto principy vysvětluji a vedu ho k tomu, aby své vnitřní stavy, své obavy a strachy, pocity beznaděje a bezvýchodnosti, vždy s někým sdílel - ať už s někým blízkým v rodině, nebo při terapii. Není možné tyto doprovodné emoce potlačit nebo si je zakázat, ale tím, že o nich člověk hovoří, samovolně se uvolňují.
Následně naučím klienta několik mentálně-vizualizačních cvičení, která bude doma opakovaně provádět. Mám s nimi výborné zkušenosti - jsou pochopitelné, velmi dobře fungují a navíc ve chvíli, kdy s nimi nemocný člověk pracuje, přesunuje se automaticky z režimu Orientace na problém k režimu Orientace na řešení. V tu chvíli ví, že pro své uzdravení sám aktivně něco dělá a významným způsobem přesměrovává své myšlenky pozitivním směrem. V tuto chvíli by měla nastoupit trojice postojů Klid - Víra - Naděje.
Další postup se odvíjí podle konkrétní diagnózy a přání klientů - někteří pokračují alternativní cestou, ale velká část podstupuje i klasickou medicínskou léčbu. Nalezení a zpracování příčiny nemoci a další psychologická práce jim obě cesty velmi usnadňují.

Ing. Gabriela Benešová
www.inforlife.cz
Tel.: 732 239 695
E-mail: info@inforlife.cz