Termografie

Termografie prsu kamerou

FLIR A665

Pojem termografie zahrnuje metody pro zobrazování teplotních polí na povrchu snímaných těles (rozložení povrchových teplot), které je reprezentováno energií a hustotou fotonů emitovaných z povrchu snímaného tělesa a jeho vyhodnocením - kvantifikací.

Typický termografický systém se podobá videokameře. Na rozdíl od ní však zobrazuje tepelné vyzařování objektů a tudíž se dá popsat jako zobrazovací systém, který transformuje informaci o rozložení teploty na povrchu objektu v infračerveném spektru na obraz viditelný lidským okem.

Termografická kamera FLIR A665 je nejvyšším modelem v řadě stacionárních termografických kamer FLIR a patří tedy mezi absolutní špičku v termokamerách osazených nechlazeným maticovým mikrobolometrem. Termokamera je vybavena detektorem s rozlišením 640x480 pixelů. Teplotní citlivost termografického systému je 30mK . S těmito parametry je tedy možné teplotu na povrchu objektu i velice přesně kvantifikovat. S vysokou citlivosti se zároveň pojí velmi dobré rozlišovací schopnosti i těch nejjemnějších teplotních rozdílů, které je v oblasti medicíny nutné zaznamenávat.  Tato kamera je dodána s kalibračním protokolem z provedené akreditované kalibrace teploty splňující platnou normu ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Vybavení softwerem k vyhodnocování a měření je prováděno ve spolupráci s firmou TMV SS (odborné konzultace a kalibrace přístroje).

cena za vyšetření  je   450  Kč

cena pro občana obce MALEČ a přilehlých satelitních obcí  zvýhodněna na   400 Kč                       

Informace o metodě a způsobu vyšetření termografickou kamerou

Nově zřizené pracoviště pracuje s termokamerou FLIR, která  svým rozlišením 640x480 pixelů a teplotní citlivostí  je vhodná k vyšetření prsu.

Prsa jsou vhodná pro termografickou detekci nádorů, protože vyzařují relativně malé množství infračerveného světla (teplo). "Horký" nádor je poměrně snadno vizualizován proti "chladným" tkáním prsu. Pozitivní infračervené vyšetření může naznačovat přítomnost mnoha různých abnormalit v prsu, jako je mastitida, benigní nádory, fibrocystické onemocnění prsu, rakovinu a další. Termografií může být zjištěn velmi brzy abnormální přívod krve. .Časný záchyt nádorové nemoci umožňuje účinnější léčbu s menším množstvím nežádoucích účinků. Na rozdíl od mammografie termografy nevyzařují škodlivé ionizující záření. Při mammografii se rentgenové záření používá k hledání anatomických změn, jako jsou například uzly a hrudky v prsou.

Na prvním vyšetření se termografií vyhodnocují tzv. základní obrazy (baseline reading). Mnoho odborníků označuje tento snímek za "termální signaturu."
Další vyšetření by bylo ideální  podstoupit po  3 měsících /Tak je možné zjistit jakékoliv jemné změny na krevních vlásečnicích nebo v dynamice krevních proudů a vyhodnocují se při něm změny, které nastaly./

 Poté, co jsou analyzováno 5 výchozích snímků bývá pacientce doporučeno absolvovat toto vyšetření každý rok. Za vhodné považuji prostřídání s ultrazvukovým vyšetřením.

V případě záchytu patologie  je klientce vše vysvětleno, včetně případného  následného  postupu  a  potřebného dovyšetření .

 Termografie je zkoumána již více než 30 let a v index-medicus existuje více než 800 recenzovaných studií termografie prsu. K dispozici je databáze více než 250 000 žen, jež se zúčastnily termografických studií. Tyto velké dlouhodobé studie ukazují průměrnou citlivost a specificitu metody na 90 %.

Zdroje: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/thermographie-ia.html, https://www.naturalnews.com/033586_thermography_mammography